Hopp til hovedinnhold
Omar Sheriff (akam1k3/Michael Ray Vera Cruz Angeles)
Omar Sheriff (akam1k3/Michael Ray Vera Cruz Angeles)

Karpe deler ut 1 million kroner via PAF – se hvem som får pengene

Chirag og Magdi holder sitt ord via PAF.

Sommeren 2020 lanserte Karpe stiftelsen PAF (Patel og Abdelmaguid Foundation), et prosjekt basert på løftet duoen ga hverandre ni år tidligere.

De ville gi tilbake. Alt.

PAF kom i kjølevannet av en nesten dekade lang strid om rettigheter til Karpe-musikken.

«Hvis vi en eller annen gang i livet, mot alle odds, eier masterrettighetene til alle utgivelsene våre… Så gir vi bort alt. Hele katalogen. Alle inntektene. For resten av livet og en god stund til. Det er arven vår.», skrev Karpe på Instagram da stiftelsen ble lansert.

Nå er den første bananen delt ut.

Den første PAF-millionen deles mellom ni organisasjoner og foreninger.

Ung Bjørndal, International Welfare, Stiftelsen JoinUs, Way Forward, Kvinnenettverket Noor, Dråpen i Havet, Verdige Smil, The Flying Seagull Project og Foreningen Fotballbaner for jenter og gutter i Kobanê og Raqqa får alle en raus donasjon fra Karpe, melder YLTV.

Du kan klikke på lenkene for lese mer om mottakerne.

Summene varierer fra 20 000 (The Flying Seagull Project) til 363 000 kroner (Verdige Smil).

Nedenfor kan du lese det Karpe/PAF deler om de forskjellige mottakerne.

 
 
 
 
 
Se dette innlegget på Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et innlegg delt av Ung Bjørndal (@ungbjorndal)

Ung Bjørndal – 70 000 kroner

Ung Bjørndal er en del av Redd Barnas satsning på inkludering og gode levekår for alle barn, i samarbeid med bydel Søndre Nordstrand. Kjernen i programmet er samskaping gjennom ungdomsforum, hvor lokal ungdom selv bestemmer temaer og aktiviteter. Grunntanken i ungdomsforumet er at man skal styrke deltakernes opplevelse av og mulighet til å påvirke eget liv, nærmiljø og samfunn som helhet, og skape åpne møteplasser, temakvelder, workshops, kafeer, kampanjer og lokal frivillighet.

International Welfare – 60 000 kr

International Welfare jobber for å støtte sårbare familier i Trøndelag ved å tilby aktiviteter for barn og unge, og organiserer turer med barn og foresatte til inn- og utland. Aktivitetene er åpne for alle, men prioriterer sårbare familier. Med midlene fra PAF ønsker International Welfare å organisere turer i skoleferien med familiene fra Steinkjer asylmottak.

Kvinnenettverket Noor – 100 000 kroner

Kvinnenettverket NOOR en frivillig organisasjon i Nordland. Hovedmålet med organisasjonen er å jobbe for å styrke kvinner i det norske samfunnet med fokus på kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn. NOOR har vært en aktiv aktør og en viktig stemme i integreringsarbeid både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Organisasjonen ønsker å realisere flere prosjekter med midlene fra PAF: 1) Prosjektet «Helseparty» – Formidling av informasjon og kunnskap om helse 2) Prosjektet «Our story is your story»: Integrering, selvutvikling og samtilhørighet gjennom frivillig engasjement, 3) Sykkelopplæring og svømmekurs, samt andre tiltak for å skape flere møteplasser for minoritetskvinner i Nordland.

Dråpen i Havet – 90 000 kroner

Dråpen i Havet er en humanitær non-profit organisasjon med formål om å yte støtte til mennesker på flukt, samt å spre informasjon om deres livssituasjon. Dråpen i Havet er per i dag tilstede på fire ulike lokasjoner i Hellas, samt to steder i Bosnia Herzegovina der de jobber i, og utenfor, flyktningleirene. Siden oppstarten i 2015 har de bidratt med distribusjoner av mat, klær og andre nødvendige artikler og arrangerer en rekke aktiviteter som gir mennesker på flukt et pusterom i en ellers vanskelig hverdag.

Verdige Smil – 363 000 kroner

Verdige Smil er en frivillig medlemsbasert, ideell organisasjon som jobber for å bidra til at barns grunnleggende rett til å leve og rett til å utvikle seg blir oppfylt, på både nasjonalt og internasjonalt plan. Med midlene fra PAF ønsker Verdige Smil å bygge to skoleklasser, et aktivitetsrom og en lekeplass i Sierra Leone.

 
 
 
 
 
Se dette innlegget på Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et innlegg delt av Verdige Smil/Sacred Smile (@verdigesmil)

The Flying Seagull Project – 20 000 kroner

The Flying Seagull Project jobber for å spre musikk og lek blant barn i utsatte situasjoner i en rekke land. Siden 2015 har prosjektet i hovedsak jobbet med folk på flukt i Europa og Libanon og arbeidet i lengre perioder på Lesvos. Artister reiser til flyktningleirer der de underholder og aktiviserer barn, blant annet gjennom sirkus og dans. De siste 12 årene har The Flying Seagull Project besøkt over 275.000 mennesker, og organisasjonen vil bruke midlene fra PAF til å videreføre og bygge ut initiativet.

Way Forward – 170 000 kr

Way Forward ønsker å realisere prosjektet «Aktiv i tet». Prosjektet vil ha fokus på jenters integrering gjennom å være aktiv. Prosjektet vil gå ut på å opprette en jentegruppe, åpen for alle jenter mellom 8-15 år, styrt av to kvinnelige aktivitetsledere. Prosjektet skal skape en møteplass for jenter på Slettebakken i Bergen, uansett kulturell bakgrunn, gjennom ulike aktiviteter etter skoletid.

 
 
 
 
 
Se dette innlegget på Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et innlegg delt av Foreningen Fotballbaner (@fotballbane_kobane_raqqa)

Foreningen Fotballbaner for jenter og gutter i Kobanê og Raqqa – 27 000 kroner

Foreningen Fotballbaner for jenter og gutter i Kobanê og Raqqa bygger fotballbaner for masseidretten. Foreningen samarbeider tett med lokale myndigheter om planlegging og utførelse. Alle midler som foreningen samler inn går uavkortet til dette arbeidet. To baner ble bygget i Kobanê i 2019. Tildelingen fra PAF vil være et viktig bidrag til å bygge to kunstgressbaner i Raqqa i 2022. Raqqa var kjent som IS sin hovedstad i Syria fram til 2017. Som følge av krigen er mye av infrastrukturen i byen ødelagt og har siden 2018 vært i en gjenoppbyggingsfase.

Stiftelsen JoinUs – 100 000 kr

Stiftelsen JoinUs tilbyr møteplasser for aktivitet, skaperglede og mestringsfølelse. Hensikten er å hjelpe mennesker med å styrke sin kunnskap om språk, miljø og sosiale forhold gjennom organiserte fysiske og kreative aktiviteter og derved legge til rette for en enklere vei inn i samfunnet. Med midlene fra PAF ønsker JoinUs å arrangere svømmekurs for barn og unge i Molde.

<3

Karpe kjøpte sin egen katalog før PAF: – Nå føler jeg meg fri

Nyeste saker fra 730.no

Les mer