Hopp til hovedinnhold
En av fire kvinner har opplevd partnervold
En av fire kvinner har opplevd partnervold (illustrasjonsbilde via Brook Pifer/Getty Images)

1 av 4 kvinner har blitt utsatt for partnervold

Partnervold er fortsatt et enormt, globalt samfunnsproblem, bekrefter stor studie.

27 prosent av kvinner mellom 15 og 49 år har blitt utsatt for fysisk eller seksuell vold fra en partner. Det kommer frem i det anerkjente medisinske tidsskriftet The Lancet.

Forskerne er også redd det kan være høye mørketall.

Studien skal være den største som er gjort av partnervold mot kvinner, forteller organisasjonen CARE Norge til 730.no.

Forskere fra Verdens helseorganisasjon (WHO) og andre institusjoner gikk gjennom hele 366 studier gjort mellom 2000 og 2018 i 161 land. Det melder CARE via NTB Nyheter.

– Partnervold er ofte vanskelig å legge merke til og vite om. Det skjer overalt, også på offentlige steder, men veldig ofte foregår det bak lukkede dører i hjemmet. Det er mye stigma og ofte skam knyttet til slik vold, og mange snakker derfor aldri om det, forteller Victoria Korsnes Nordli, rådgiver og ekspert på kjønnsbasert vold hos hjelpeorganisasjonen CARE Norge.

– I tillegg kvier flere seg til å stå frem og søke hjelp, da den voldsutsatte frykter at volden kan forverre seg, enten av partneren eller andre familiemedlemmer. I mange land er det også mangel på informasjon om tilgjengelige tjenester, forklarer hun.

Victoria Korsnes Nordli er rådgiver og ekspert på kjønnsbasert vold hos CARE Norge (CARE Norge)

Også i Norge utsettes mange for vold fra en tidligere eller nåværende kjæreste, samboer, ektemann eller kone.

Partnervold rammer alle kjønn, og i størst grad kvinner, skal vi tro statistikken.

– Dette er dessverre et utbredt problem også i Norge, sier Victoria Korsnes Nordli fra CARE Norge.

– Ifølge Krisesentersekretariatet har flere kvinner (8,2 prosent) enn menn (1,9 prosent) vært utsatt for alvorlig vold fra partner, for eksempel ved å ha blitt sparket, tatt kvelertak på eller banket opp.

– Selv om både menn og kvinner kan oppleve partnervold, utsettes kvinner i større grad for den alvorligste og langvarige volden, sier Korsnes Nordli.

– At så mange som en firedel av alle kvinner under 50 år har opplevd vold fra partneren sin, er et stort varsko om behovet for å øke investeringer i forebyggende tiltak, samt sikre at det er tilstrekkelig med tjenester og informasjon som når ut til alle.

Illustrasjonsbilde: Partnervold har økt etter covid-19 (Oli Scarff/Getty Images)

Gjennom den globale pandemien har det bare blitt verre.

CARE Norge forteller 730.no at voldstilfeller mot jenter og kvinner økte med 83 % i 12 land mellom 2019 og 2020. Tallene kommer fra FN.

FN varslet tidlig i pandemien at for hver tredje måned med nedstengning av samfunnet, anslås det at det vil forekomme 15 millioner nye tilfeller av kjønnsbasert vold i verden. 

– Når kriser inntreffer, har vi sett at opptil 2 av 3 kvinner opplever å bli utsatt for vold. Under pandemien har mange kvinner tilbrakt mer tid hjemme sammen med en voldelig partner. Kombinert med en usikker hverdag, stress og økonomiske vanskeligheter kan ofte voldstilfeller øke, forklarer Victoria Korsnes Nordli fra CARE Norge.

– Samtidig har man vært separert fra støtteapparater og tjenester, og da blir det ikke registrert. Det er derfor vanskelig å si hvor mange som faktisk har opplevd partnervold under pandemien, men vi frykter at tallet er høyere enn hva som faktisk er rapportert.

Victoria Korsnes Nordli fra CARE Norge mener at vi trenger en holdningsendring for å stanse volden.

– Vold utført av en partner eller ekspartner rammer altfor mange kvinner. I flere land er slik vold normalisert, også i Europa, sier hun.

– For at det skal forebygges, må vi engasjere både kvinner og menn, jenter og gutter, for å endre holdninger og handlinger som aksepterer denne typen vold. CARE jobber med kvinner og menn blant annet gjennom samtalegrupper, for å etablere relasjoner basert på respekt, likeverd og rettigheter.

– Dette er essensielt i kampen mot vold i hjemmet og samfunnet generelt, og for å fremme kvinners rettigheter, avslutter Nordli.

Se også: 8 filmer med suverene kvinnelige hovedroller

Les mer